KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO DROGOWE

DOWOLNY RODZAJ NAWIERZCHNI, INFRASTRUKTURA, UTRZYMANIE POGWARANCYJNE

KOMPLEKSOWA REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

REALIZACJA ZRÓŻNICOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, GENERALNE WYKONAWSTWO

USŁUGI PROJEKTOWE

ANALIZA, KONCEPCJE, PROJEKTY, NADZORY

ARCHITEKTURA I DROGOWNICTWO, TERENY REKREACYJNE, ZIELEŃ

POTENCJAŁ ORGANIZACYJNY

POZWALAJĄCY ROZPOCZĄĆ PRACE BEZ ZBĘDNEJ ZWŁOKI

ŁĄCZENIE SPECJALIZACJI

BUDOWA I KONSERWACJA BOISK, PLACÓW ZABAW, PARKÓW, TERENÓW REKREACYJNYCH, PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

ŁĄCZENIE SPECJALIZACJI

BUDOWA I KONSERWACJA BOISK, PLACÓW ZABAW, PARKÓW, TERENÓW REKREACYJNYCH, PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

O FIRMIE

OFERTA

KONTAKT

KILKA LICZB JAKO NASZA WIZYTÓWKA

Ponad 35 lat działalności

Ponad 2000 zrealizowanych inwestycji

Około 1300 zadowolonych klientów

KLIENCI O NAS

... Roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z warunkami umownymi, zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

– Grzegorz Kuca – Burmistrz Dzielnicy Białołęka M.St. Warszawy

... Wyżej wymienione roboty zostały wykonane w sposób należyty, w terminie zgodnym z umową. Należy nadmienić, iż wszystkie prace wykonywane były w bardzo trudnych warunkach, w zwartej zabudowie miejskiej, na czynnym obiekcie, z koniecznością utrzymania komunikacji w ruchu kołowym oraz pieszym. Spółka dysponowała wykwalifikowaną i zorganizowaną kadrą kierowniczą oraz dobrze rozwiniętą bazą sprzętu.

– Paweł Michalec –  Burmistrz Dzielnicy Żoliborz M.St. Warszawy

... Firma "RYMIX-BIS S.A." wykonała powierzone prace zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, dokumentacją projektową oraz w wyznaczonym terminie, a prace zostały odebrane bez zastrzeżeń. Współpraca przy realizacji inwestycji przebiegła sprawnie, dzięki czemu możemy polecić firmę "RYMIX-BIS S.A." jako wiarygodnego i rzetelnego wykonawcę.

Jakub Dziedzic – Prezes Zarządu, Piotr Pogłód – Wiceprezes Zarządu – RADIUS PROJEKT BUDOWA SP. Z O.O. Sp. K.

Prace zostały wykonane zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej w ustalonym terminie i odebrane bez zastrzeżeń. Udzielam poświadczenia firmie RYMIX-BIS S.A.

Marcin Stańczyk – Site Manager – HB Reavis Contruction Sp. z o.o.

Prace zostały wykonane zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej w ustalonym terminie i odebrane bez zastrzeżeń. Udzielam poświadczenia firmie RYMIX-BIS S.A.

Michał Wyskok – kierownik kontraktu – BUDIMEX S.A.

WYKORZYSTAJ NASZE ATUTY

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

 

ZORIENTOWANIE NA MIERZALNY EFEKT

 

UCZCIWOŚĆ

KIEROWANIE SIĘ ZASADĄ WIN-WIN 

POROZUMIENIE

 

ZAANGAŻOWANIE

NIEZALEŻNIE OD WIELKOŚCI PROJEKTU

ORAZ ZŁOŻONOŚCI ZADANIA