Nasza oferta

Jeśli poszukujesz profesjonalistów oferujących fachową i kompleksową obsługę, jesteś we właściwym miejscu

JAK PRACUJEMY

Kompleksowość

Nie każdy klient potrafi projektować i budować. I dobrze. Od tego jesteśmy my. Wystarczy nam zarys zadania, prosta wizja klienta. Planujemy, projektujemy i wykonujemy kompleksowo całą inwestycję „pod klucz”.

Wspólny cel oraz jakość

Gdy Klient powierza nam zaufanie, pieniądze,  swoje bezpieczeństwo i spokój, robimy wszystko, by od momentu przygotowania oferty, poprzez realizację zadania i jego późniejszą obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, ogólnie rozumiany interes klienta był tożsamy z interesem naszej firmy.
Przez dobro klienta oraz dobro inwestycji postrzegamy własny sukces.
Ten możliwy jest przy wysokiej jakości prowadzonych robót, czyli tzw. dbałości o detal.
Innym elementem gwarantującym sukces całego procesu budowlanego jest wzajemne zrozumienie oraz partnerskie relacje pomiędzy stronami umowy.

Wsparcie

Praktycznie na każdym etapie procesu budowlanego niezbędne jest wsparcie merytoryczne klienta.

Oferujemy pełną pomoc w przygotowaniu inwestycji, począwszy od omówienia i kreacji koncepcji, przez pracochłonny proces stworzenia dokumentacji projektowej, przez cały proces wykonawstwa oraz obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej obiektu.

Wsparcie jw. realizujemy na etapie realizacji generalnego wykonawstwa przez naszą firmę oraz jako konsultanci podczas realizacji inwestycji realizowanych przez inne firmy wykonawcze.

Kontrola kosztów

Zwracamy szczególną uwagę, by przy realizacji procesu projektowania i wykonawstwa nadać jakości robót maksymalnie wysoki priorytet.

"Budżet nie jest z gumy" - powiedzenie to obecne jest praktycznie przy realizacji każdego zadania budowlanego.
Jako projektant/wykonawca pilnujemy, by skromność budżetu nie wypaczyła listy pierwotnych potrzeb inwestycji oraz by finalny produkt służył celowi, dla którego został zaprojektowany.

Zawsze pamiętamy: lotnisko ma być lotniskiem,droga ma być drogą.

WYBRANE SPECJALIZACJE

Drogi, ścieżki, place, chodniki

Budowa dróg, ścieżek asfaltobetonowych, betonowych, z kostki betonowej, z kostki kamiennej, z płyt kamiennych, nawierzchni naturalnych.

Planowanie, projektowanie, budowa, modernizacje, naprawy i utrzymanie dróg,

Organizacja ruchu, oznakowanie dróg, konserwacje

Kompleksowe utrzymanie dróg, bieżące naprawy wszystkich rodzajów nawierzchni, interwencyjne usuwanie ubytków w drogach asfaltobetonowych, remonty częściowe.

Projekty organizacji ruchu.

 

Roboty budowlano-montażowe

Kompleksowe wznoszenie i modernizacje budynków wraz z zagospodarowaniem terenu.

Budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, handlowe,

 Oferta ogólnobudowlana zamyka się pracami wyburzeniowymi i porządkowymi.

Generalne wykonawstwo wraz z usługami planowania

Kompleksowa realizacja inwestycji budowlanych jako inwestor zastępczy lub generalny wykonawca.

Oferta obejmuje pełny zakres prac budowlanych począwszy od planowania prostych obiektów infrastruktury technicznej po w pełni wyposażone kompleksy usługowo-handlowe.

 

Boiska sportowe

Budowa obiektów sportowych wraz z pełną infrastrukturą techniczną.

W ramach kompleksowej realizacji obiektów sportowych oferujemy budowę boisk piłkarskich oraz wielofunkcyjnych.

Rodzaje nawierzchni: sztuczna trawa, nawierzchnie poliuretanowe, nawierzchnie kauczukowe prefabrykowane, naturalne.

 Specjalizujemy się w konserwacji i renowacjach nawierzchni sportowych przy użyciu wyspecjalizowanego sprzętu.

Place zabaw

Kompleksowe wykonawstwo placów zabaw obejmujące dostawę i montaż urządzeń zabawowych, montaż nawierzchni bezpiecznych poliuretanowych i naturalnych oraz kompletne zagospodarowanie terenu wokół placu.

Oferta obejmuje kompleksowe utrzymanie placów zabaw i ich konserwację, włączając w to przewidziane normą PN-EN: 1176 przeglądy placów zabaw

 

Usługi projektowe

Projektujemy obiekty budowlane praktycznie każdego rodzaju, począwszay od prostych placów zabaw, kończąc na złożonych kompleksach handlowych.

Łącząc wiedzę projektową i wykonawczą chętnie podejmujemy się zadań realizowanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Klientom, dla których świadczymy usługi w ramach realizacji inwestycji świadczymy doradztwo projektowe bezpłatnie.
Klientom zewnętrznym doradztwo projektowe świadczone jest w ramach konsultacji.

Polecamy pakiet usług projektowych terenów zieleni uwzględniając wizualizację prac oraz nadzór autorski podczas trwania budowy.

Roboty wod-kan, melioracyjne, odwodnienie dróg

Wykonawstwo sieci i instalacji wod-kan zewnętrznych, drenaży budynków i boisk, budowa przykanalików, montaż elementów odwodnieniowych.

Konserwacje rowów melioracyjnych, umocnień skarp, modernizacje stawów (uszczelnienia, wymiany złoży filtracyjnych, usuwanie namułu).

Przepompownie ścieków z pełnym systemem zdalnego zarządzania obejmującym m.in. konfigurację, monitoring i raportowanie.

 

KLIENCI O NAS

... Roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z warunkami umownymi, zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

- Grzegorz Kuca - Burmistrz Dzielnicy Białołęka M.St. Warszawy

... Wyżej wymienione roboty zostały wykonane w sposób należyty, w terminie zgodnym z umową. Należy nadmienić, iż wszystkie prace wykonywane były w bardzo trudnych warunkach, w zwartej zabudowie miejskiej, na czynnym obiekcie, z koniecznością utrzymania komunikacji w ruchu kołowym oraz pieszym. Spółka dysponowała wykwalifikowaną i zorganizowaną kadrą kierowniczą oraz dobrze rozwiniętą bazą sprzętu.

- Paweł Michalec -  Burmistrz Dzielnicy Żoliborz M.St. Warszawy

... Firma "RYMIX-BIS S.A." wykonała powierzone prace zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, dokumentacją projektową oraz w wyznaczonym terminie, a prace zostały odebrane bez zastrzeżeń. Współpraca przy realizacji inwestycji przebiegła sprawnie, dzięki czemu możemy polecić firmę "RYMIX-BIS S.A." jako wiarygodnego i rzetelnego wykonawcę.

Jakub Dziedzic - Prezes Zarządu, Piotr Pogłód - Wiceprezes Zarządu - RADIUS PROJEKT BUDOWA SP. Z O.O. Sp. K.

Prace zostały wykonane zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej w ustalonym terminie i odebrane bez zastrzeżeń. Udzielam poświadczenia firmie RYMIX-BIS S.A.

Marcin Stańczyk - Site Manager - HB Reavis Contruction Sp. z o.o.

Prace zostały wykonane zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej w ustalonym terminie i odebrane bez zastrzeżeń. Udzielam poświadczenia firmie RYMIX-BIS S.A.

Michał Wyskok - kierownik kontraktu - BUDIMEX S.A.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Gdzie mogę znaleźć kontakt do osób zajmujących się wycenami lub telefon do zarządu firmy?

Zespół odpowiedzialny za przygotowanie ofert podzielony jest na specjalistów wielu branż. Część osób pracuje zdalnie, część pracuje na budowach.

Dlatego istotne jest, by Twoje zapytanie skierowane zostało do konkretnej osoby, która będzie w stanie kompleksowo Cię obsłużyć bez szkody dla obecnie wykonywancych przez tę osobą zadań.

Wobec powyższego preferujemy kontakt za pomocą formularza kontaktowego.

Nasz pracownik zajmujący się obsługą klienta w porozumieniu ze specjalistami przygotuje dla Ciebie odpowiedź.

Zwykle odpowiadamy najpóźniej w kolejnym dniu roboczym.

 

Jak szybko możecie rozpocząć prace?

Odpowiedź na to pytanie zależna jest od pory roku, warunków pogodowych i stopnia intensyfikacji prac na realizowanych obecnie przez nas projektach.

Co do zasady przyjmujemy następujące terminy:
– naprawy interwencyjne dróg: w przeciągu jednego dnia, o ile warunki pogodowe na to pozwolą,
– prace budowlane związane z budową/modernizacją/wyburzeniem obiektu na podstawie istniejącego projektu: praktycznie od ręki, po zakończeniu ustaleń warunków realizacyjnych,
– konsultacje projektowe: najpóźniej w kolejnym dniu roboczym,
– potrzebna na cito koncepcja placu zabaw / boiska / skweru / zagospodarowania terenu zieleni wymagająca oględzin stanu istniejącego i analizy uwarunkowań terenowych: najpóźniej w kolejnym dniu roboczym,
– pozostałe: zależnie od stopnia złożoności, pracochłonności.

Chciałbym zostać dostawcą towarów do Waszej firmy. Z kim mogę się skontaktować?

Zaopatrzenie realizowane jest przez dział zakupów oraz zarząd firmy.

Wobec powyższego preferujemy kontakt za pomocą formularza kontaktowego. Osoba odpowiedzialna za zaopatrzenie w branży, której dotyczy Twoja oferta, niezwłocznie się z Tobą skontaktuje.

Na liście wybranych specjalizacji nie ma wymienionych robót elektrycznych, a takie występują w moim projekcie. Czy we własnym zakresie winienem szukać firmy elektrycznej?

Nie. My zajmiemy się kompleksową realizacją Twojego projektu.

Niezależnie od tego, jak skomplikowane roboty elektryczne, teletechniczne, informatyczne lub systemy sterowania zawiera Twój projekt, nasi specjaliści zrealizują go zgodnie z Twoimi wymaganiami.

Skoro siedziba Waszej firmy znajduje się w Warszawie, w jaki sposób zrealizujecie mój projekt w Rzeszowie?

Kierowanie projektem powierzamy profesjonalistom pełniącym funkcje kierowników projektu.

Oni też na miejscu odpowiedzialni są za zorganizowanie niezbędnych zasobów dla potrzeb realizacji inwestycji, w tym zorganizowanie placu budowy, noclegu dla pracowników, bezpiecznych magazynów oraz strzeżonych parkingów.

Wszelkie prace realizowane są w taki sposób, iż niezauważalnym jest fakt, iż siedziba firmy wykonawczej ulokowana jest poza miejscem faktycznej budowy. Innymi słowy, dla Klienta okoliczność ta jest w praktyce bez znaczenia.

Większość firm będących generalnymi wykonawcami realizuje zadania rękami podwykonawców. Jak jest w przypadku RYMIX-BIS S.A.?

W odróżnieniu od większości generalnych wykonawców zdecydowaną większość robót realzujemy siłami własnymi. Dysponujemy wystarczającym potencjałem finansowym, ludzkim oraz sprzętowym.

Gdy tylko zajdzie taka potrzeba korzystamy z usług współpracujących z nami firm podwykonawczych. Pozwala to na znaczące skrócenie czasu realizacji robót oraz wyeliminowanie nietechnologicznych przestojów na budowie.

Z uwagi na fakt, iż nasza kontraktowa odpowiedzialność zawiera pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców, jak za działania własne, fakt skorzystania z usług firm i osób trzecich przez naszą firmę pozostaje dla Klienta bez znaczenia.

JAK POWSTAJE DETAL

CO TO ZA KOLORY?

Nie zawsze harmonia rozwiązań, o której mowa za chwilę, musi determinować kształt każdego elementu w projekcie.

Często rekomendujemy, by gra kontrastem w stylu Le Corbusier, przejęła kontrolę nad doborem detali, a w szczególności kolorystyki placów zabaw.

Te kolory nie muszą współgrać z kolorem dachów i elewacji 🙂

HARMONIA ROZWIĄZAŃ

Każde rozwiązanie dopasujemy do istniejącego otoczenia, Twoich wizji, oczekiwanej funkcjonalności i trwałości.Wizualizacja komputerowa nie zawsze pozwoli ocenić zgodność modelu ze wszystkimi wymaganiami, tym bardziej, że prawie zawsze dochodzi do starcia gustów i syntementów.
Tutaj wkracza prototypowanie i prefabrykacja.

PROTOTYPOWANIE

Zaprojektujemy indywidualny detal schodów, ogrodzenia, gzymsu, boni oraz innych detali architektonicznych w drogownictwie i budownictwie ogólnym.

Kolejny etap to warsztatowe prototypowanie.
Na tym polu również czujemy się komfortowo.
A potem: prefabrykacja.

 

DOŁĄCZ DO GRONA
NASZYCH KLIENTÓW